Nieuwsbrieven

Nieuws

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van het nieuws rondom Strand Residence Bergen aan Zee! Afgelopen periode is er hard gewerkt om de definitieve vergunning van de gemeente te verkrijgen.
 
Vergunningprocedure
Na het publiceren van de ontwerp-vergunning in Augustus zijn er 5 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn door de gemeente beantwoord en toegevoegd aan de Ruimtelijke Onderbouwing(onderdeel van de vergunning). In de Ruimtelijke Onderbouwing zijn naar aanleiding van een aantal van deze zienswijzen kleine aanpassingen gedaan, maar dit heeft verder geen invloed op het ontwerp.
 
Afgelopen vrijdag (3 Maart 2023) is de definitieve vergunning door de gemeente gepubliceerd. Vanaf deze datum is ook een beroepstermijn van 6 weken gestart. Binnen deze 6 weken kunnen belanghebbenden in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.
 
Als geen belanghebbende in beroep gaat is de vergunning onherroepelijk. Deze ‘uitgebreide omgevingsvergunning’ biedt dan de mogelijkheid om direct door te gaan en de ‘omgevingsvergunning sloop’ en ‘omgevingsvergunning bouw’ aan te vragen. Deze twee vergunningen hebben een zeer korte doorlooptijd en hebben geen schorsende werking, er kan dus snel gestart worden met sloop- en bouwwerkzaamheden.
 
Actualisatie rendementsberekening
Afgelopen jaren is de economie gigantisch in beweging geweest en is er veel volatiliteit te merken in de branches welke van belang zijn voor de rendementsberekeningen van Strand Residence Bergen aan Zee. Daarom hebben wij samen met onze adviseurs nog eens kritisch gekeken naar alle berekeningen en zijn deze geactualiseerd.
 
Aan beide kanten (kosten en opbrengsten) zijn de bedragen omhooggegaan; uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een stijging van het directe rendement, met gemiddeld 0,5%. De toenemende populariteit van Noordzeekustgebieden en de algehele prijsstijging in de leisure-markt heeft gezorgd voor een stijging in de opbrengsten, daartegenover staan de stijgende lasten door hogere CAO’s en inkoopkosten als gevolg van de algehele inflatie.
 
De herziening is puur cijfermatig uitgevoerd waarbij de getallen zijn geactualiseerd, er is (vooralsnog) niet gerekend met hogere bezettingsgraden. Deze staan nog steeds conservatief in de berekeningen met gemiddeld 65%. Download hier de nieuwe rendementsberekening.
 
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen de betrokken makelaars
(Croon makelaars +31 72 743 32 44 of Teer Makelaars +31 72 210 02 09).