Investeren

Gebruiksmogelijkheden

U heeft de keuze om het appartement via de verhuurorganisatie aan te bieden voor verhuur met gedeeltelijk eigen gebruik, of het geheel te bestemmen voor verhuur zonder eigen gebruik. Een eigenaar kan maximaal 89 dagen (regelgeving belastingdienst) zelf gebruik maken van het appartement. Alleen de kosten voor de verhuurbemiddeling worden dan in rekening gebracht.

 

Verhuurt u zonder eigen gebruik, dan stelt u uw recreatiewoning het gehele kalenderjaar ter beschikking aan de verhuurorganisatie voor exclusieve verhuur aan derden (permanente verhuur is niet toegestaan). Ook in geval van leegstand van het vakantieverblijf is eigen gebruik uitgesloten.

Investeren

Verhuren? U heeft er geen omkijken naar

Aan de verhuur van uw appartement heeft u zelf geen omkijken. Onze professionele verhuurorganisatie neemt contractueel alle taken voor u uit handen: van de huurovereenkomst met de gasten en de bijbehorende administratie, tot de inning van de huur en de ontvangst bij aankomst. 

 

Bij vertrek controleren wij of alles volgens afspraak in orde is en mocht er onverhoopt schade zijn, dan wikkelen wij die voor u af via de waarborgsom. Verder verzorgt de verhuurorganisatie de promotie en de periodieke betalingen van de huuropbrengsten aan u als eigenaar.

Het verkoopproces is eenvoudig, grondig en transparant:

Het verkoopproces

  • Stap 1:
   U maakt een account aan en geeft (maximaal 10) voorkeuren op voor een appartement van uw keuze via www.strandresidence.nl. Op de website staan de sluitingsdata van de inschrijving vermeld.

 

 • Stap 2:
  Als u uw voorkeuren heeft opgegeven en u een reservering gegund heeft gekregen, maakt de makelaar een persoonlijke afspraak met u een om reserverings-overeenkomst te tekenen. U betaalt een reserveringsvergoeding van € 7.500,- exclusief btw, die met de koopsom verrekend wordt. Als u fiscale vragen heeft of als u de financieringsmogelijkheden wilt bespreken maakt de makelaar graag een afspraak voor u.

 

 • Stap 3:
  Na enkele maanden ontvangt u de koop-/aannemingsovereenkomst ter ondertekening. In deze overeenkomst staat een voorbehoud wat betreft een minimaal aantal verkochte recreatiewoningen en het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning voor dit project. Binnen veertien dagen na ondertekening deponeert u als koper een waarborgsom of bankgarantie bij de projectnotaris.
  • Stap 4:
   In een gesprek met onze verhuurorganisatie maakt u een keuze voor de verhuurcategorie. Ook wordt een overeenkomst opgemaakt voor de bemiddeling via onze verhuurorganisatie. Deze overeenkomst kunt u jaarlijks aanpassen.

 

  • Stap 5:
   De projectnotaris nodigt u uit om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op het kantoor te laten passeren. Dat gebeurt binnen vier weken na ondertekening van de koop- of aannemingsovereenkomst, of nadat de bouw van het recreatie-appartement is begonnen. Dit is afhankelijk van welk moment het laatst heeft plaatsgevonden.

 

  • Stap 6:
   Na iedere fase van de bouw van het recreatie-appartement ontvangt u een termijnnota, te betalen binnen veertien dagen na dagtekening.

 

 • Stap 7:
  Wanneer het recreatie-appartement gereed is voor gebruik, is het tijd voor de oplevering en overdracht. Hiervoor ontvangt u tijdig een uitnodiging. Kunt of wilt u daar niet bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit via een machtiging laten verzorgen door een bouwkundig bureau.